Veiligheid & Preventie

Preventie is het geheel van voorschriften en maatregelen die genomen of voorzien worden in alle stadia van de activiteit van de onderneming of de instelling, om de professionele risico’s te verminderen. Preventie laat toe om de gezondheid te bewaren en het welzijn te verbeteren.

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

DEVISA beschikt over vele jaren ervaring en de hoogste graad van certificering binnen het domein Veiligheid en Preventie in zowel industrie (Preventieadviseur niveau 1) alsook bouwsector (veiligheidscoördinator niveau A). 

In de bouwsector spreken we van de term Veiligheidscoördinator ontwerp en/of verwezenlijking bij een tijdelijke of mobiele bouwplaats (bouwproject). Het omvat afhankelijk van het soort project o.a. het opmaken en bijhouden van een veiligheids-en gezondheidsplan, bijhouden coördinatiedagboek, werfbezoeken i.f.v. kritieke fasen, postinterventiedossier (PID), etc.

In de industrie spreken we van de preventieadviseur die de werkgever bij staat voor de toepassing van de maatregelen inzake welzijn en preventie. Hij heeft dan ook een adviserende functie ten opzichte van de werkgever en de werknemers. Preventieadviseurs vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever en de werknemers.