EPB / EPC

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: ontwerp en kenmerken van het gebouw, isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarmingssystemen, technieken, etc … maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat. De energieprestatieregelgeving of kortweg de EPB-regelgeving is in voege sinds 1 januari 2006 en brengt een aantal verplichtingen met zich mee voor u als bouwheer. De omvang van de eisen is sterk afhankelijk van het soort en de omvang van het project.

Het is belangrijk voor u als bouwheer een beroep te kunnen op een onafhankelijk studiebureau bij de berekening van uw project, het aanreiken van advies en de praktische uitvoering van uw project. DEVISA staat u bij in zowel de administratieve en wettelijke verplichtingen inzake EPB alsook het advies in materialen, technieken of uitvoering.

Wij realiseren projecten in diverse sectoren zoals woningen, scholen, rusthuizen, appartementen, kantoren, industrie, …

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen.

DEVISA kan u helpen bij de opmaak en aanleveren van een correct en betrouwbaar EPC voor uw woning.