Sloop & Asbestinventaris

Bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de afbraak van sommige gebouwen dient u een sloopopvolgingsplan moeten bijvoegen.

Het sloopopvolgingsplan vervangt de sloopinventaris. Dit plan lijst de te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken op, alsook formuleert het de aanbevelingen voor de selectieve sloop. Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt conform de procedure, door een neutrale partij die onafhankelijk is van de aannemer.

Op deze manier wil men de kwaliteit van het steenpuin dat vrijkomt verbeteren.

Een sloopopvolgingsplan, inclusief een sloopinventaris en/of asbestinventaris, maakt deel uit van het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning.

De opmaak en het verkrijgen van een kwalitatief sloopopvolgingsplan is ook gunstig voor u als bouwheer omdat dit de kosten reduceert voor het afvoeren van steenpuin.

Als erkend Tracimat deskundige kan DEVISA u bijstaan in de opmaak van uw sloopopvolgingsplan op.