HVAC

Devisa is een hands on multidisciplinair studiebureau gespecialiseerd in  het ontwerp , opvolging en indienststelling van technische installaties in gebouwen. Onder technische installaties dient verstaan te worden:

  • HVAC-installaties
  • Sanitaire installaties
  • Elektrische installaties
  • Installaties voor rook- en warmteafvoer
  • Liften
  • Beveiliging en camerabewaking
  • Hernieuwbare energie – Bouwfysica

Devisa kan instaan voor zowel deelopdrachten als voor totaalopdrachten gelegen binnen Europa. Hiervoor doet zij een beroep op een team van hoogopgeleide werknemers met ervaring in diverse sectoren. Het studietraject voor een totaalopdracht start steeds met een conceptbepaling die rekening houd met alle geldende normen en regelgevingen. Dit concept wordt onderbouwd met de nodige statische en/of dynamische simulaties en gekoppeld aan de meest voor de hand liggende investeringsanalyses.

Na goedkeuring van het concept wordt dit verder uitgewerkt tot een uitvoeringsdossier met bijhorende lastenboeken, meetstaten en plannen. Aan de hand van dit uitvoeringsdossier wordt het project toegewezen aan een uitvoerder. Vanaf dit moment onderscheid Devisa zich ten opzichte van de traditionele studiebureaus door ook de uitvoering, planning en werfopvolging strikt mee op te volgen.

Devisa staat op dat moment volledig ten dienste van de geselecteerde uitvoerder die steeds een beroep kan doen op de expertise van Devisa bij uitvoering van het project en dit zonder dat de onpartijdigheid van het studiebureau in het gedrang komt. Deze manier van samenwerken leidt tot projecten die sneller en nauwkeuriger worden gerealiseerd in vergelijking met een traditioneel studiebureau.

Ook vergroot Devisa naast haar theoretische kennis, haar praktijkkennis wat ervoor zorgt dat het ontwerpen efficiënter en sneller gebeurt.

Daarnaast is er een unieke terugkoppeling van uitvoerder naar studiebureau die aan de basis ligt van onze know-how om complexe problemen op vlak van uitvoering te vertalen naar een eenvoudige oplossing.

Complexe stookplaatsen worden tot 2jaar na oplevering in detail opgevolgd en bijgestuurd zodat een maximale energie efficiëntie wordt bekomen.

Op deze manier “ontzorgen” wij onze klant die zeker is van een perfect werkende installatie. Indien gewenst kan Devisa ook het onderhoud van de installaties coordineren en opvolgen zodat over de gehele levensduur van de installatie een hoge bedrijfszekerheid met bijhorend rendement wordt bekomen.

Onze manier van werken levert een meerwaarde op voor de klant en het gebouw en heeft al heel wat “state-of-the-art”  installaties opgeleverd (BEO-velden >200kW, Elektrische lucht-water WP,  gaswarmtepompen, WKK’s, Collectieve verwarmingssystemen, Betonkernactivering,…) of aanzet gegeven tot verdere ontwikkelingen (denk hierbij aan systeem C met warmterecuperatie, warmtenetten,…).

Wij realiseren projecten voor privé woningen, Openbare gebouwen of scholen, rusthuizen, appartementsgebouwen, kantoren, industrie, …