Ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, zijn er twee nieuwe verplichtingen voor de aangifteplichtige: 

  • voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken;
  • na de uitvoering een prestatieverslag laten opmaken van het geplaatste ventilatiesysteem, en zijn onderdelen.

DEVISA is gekwalificeerd voor de uitvoering van het totale pakket deelopdrachten gaande van ontwerp ten coördinatie tot de effectieve opmeting en rapportering.