Wetgeving veiligheidscoördinator

 

KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (veiligheidscoOrdinatie)

Het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 7 februari 2001, heeft op basis van de welzijnswet van 4 augustus 1996 de Europese richtlijn 92/57 van 24 juni 1992, omgezet in Belgisch recht. Het KB van 25.01.2001 werd inmiddels gewijzigd door het KB van 19 december 2001 (B.S. 30 januari 2002) dat de modaliteiten inzake de aanvullende vorming van de veiligheidscoördinatoren omschrijft.