Wetgeving Energieprestatiecertificaat (EPC)

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij woningen, appartementen, studio's, ... die te koop worden aangeboden. Vanaf 1 januari 2009 is die verplichting ook van kracht gegaan voor woningen, studio's, appartementen, studentenkamers, ... die te huur worden aangeboden.  Het EPC moet dus beschikbaar zijn op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Op die manier worden potentiële kopers en huurders geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning.

Verkopers en verhuurders moeten een beroep doen op een erkende energiedeskundige type A voor de opmaak van een EPC voor hun woning. DEVISA is een erkende energiedeskundige type A. 

Een EPC is nodig bij verkoop in volle eigendom of bij verhuur. Bekijk de overzichtslijst om na te gaan welke specifieke situaties al dan niet onder het toepassingsgebied vallen.Deze energiecertificering van gebouwen is het gevolg van de Europese richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen (pdf-document, 130 kB). Naast het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen legt deze richtlijn op dat ook voor nieuwbouwwoningen een energieprestatiecertificaat moet worden opgemaakt.  Ook bepaalde publieke gebouwen groter dan 1000m² en vaak door het publiek bezocht, zullen over een energieprestatiecertificaat moeten beschikken en dit uithangen op een voor het publiek zichtbare plaats. Ook bij verkoop van niet-residentiële gebouwen zal een EPC verplicht worden. De invoering wordt hier verwacht eerder eind 2009.


bron: www.energiesparen.be