Veiligheidscoördinator

DEVISA is gespecialiseerd in veiligheidscoördinatie en de ontwikkeling van veiligheidssystemen voor particulieren, aannemingsbedrijven, etc. dit van ontwerp tot en met de verwezenlijkingsfase.
Wij volgen de wetgeving op de voet en passen de technische ontwikkelingen toe in onze diensten.

Het nieuwe koninklijk besluit maakt een onderscheid tussen werven groter dan 500m² en werven kleiner dan 500m². Architecten en aannemers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook als veiligheidscoördinator optreden. Voor een architect kan dat pas vanaf juni 2008 (behalve indien hij een bijkomende vorming als coördinator heeft gevolgd, wat hij al kon sinds 2001); de aannemer kan dat pas zodra het bevoegde ministerie de nodige controles heeft ingesteld en lijsten heeft opgemaakt. Dat zal ook nog een hele tijd duren. Ook nadien maar zeker intussentijd beschikt de externe veiligheidscoördinator over de beste troeven om uw dossier in goede banen te leiden.

Zorg er ook voor dat u tijdig een veiligheidscoördinator aanstelt! Vaak komt het voor dat in de ontwerpfase geen veiligheidscoördinator wordt aangesteld. Zowel u als uw architect staan dan bloot aan grotere aansprakelijkheid, om nog te zwijgen van de strafsancties die een rechter kan uitspreken. Ook in de uitvoeringsfase ontbreekt er vaak een coördinator. Later zal dit ongetwijfeld problemen opleveren: stel u maar voor dat een aannemer bij een volgende verbouwing een verborgen technische leiding doorboort en zwaar gekwetst raakt. Een van de rechtstreekse oorzaken hiervan is het ontbreken van een postinterventiedossier... Bouwheer of architect zouden wel eens aangesproken kunnen worden op grond van artikel 1382 B.W.

Eengezinswoningen en kleine appartementsprojecten

Bent u een particulier, dan maken we eerst een contract tussen onszelf, u en uw architect. Daarna vragen we bij uw architect een aantal documenten op voor de opmaak van het dossier 'ontwerp'. De bouwplannen zijn daarbij het belangrijkst. We formuleren onze opmerkingen op de plannen met het oog op later onderhoud en veilige uitvoering. We bepalen een aantal preventiemaatregelen. Die gegevens komen terecht in het veiligheids- en gezondheidsplan dat uw architect aan de aannemers bezorgt bij de aanbesteding.

Wij controleren de offertes die kandidaat-aannemers indienen op conformiteit met ons veiligheids- en gezondheidsplan. Tijdens de bouwwerken vragen wij bij de aangestelde aannemers een risicoanalyse op en gaan we na of ze beschikken over een dynamisch risicobeheersingssysteem. We staan de bouwheer, de architect en de uitvoerders bij in de realisatie van het bouwproject.

We houden het coördinatiedagboek of het gelijkgestelde document bij, vullen het veiligheids- en gezondheidsplan aan indien nodig en leveren de bouwheer op het einde van de werken het postinterventiedossier af. Dit dossier bestaat voor een groot deel uit documenten (attesten en dergelijke) die de aannemers ons moeten bezorgen. Het is een dynamisch document dat u als bouwheer later zelf kan aanvullen.