Preventie

Wat betekent Preventie in het algemeen?
Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen

Waarvoor staat Preventie en Bescherming op het Werk?
Preventie is het geheel van voorschriften en maatregelen die genomen of voorzien worden in alle stadia van de activiteit van de onderneming of de instelling, om de professionele risico’s te verminderen. Preventie laat toe om de gezondheid te bewaren en het welzijn te verbeteren.
Preventie en bescherming op het Werk is bepaald in de Welzijnswet en de Codex.
Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd: veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen. 

Diensten belast met de Preventie op het werk
Elke werkgever moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Binnen deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn. Wanneer deze interne dienst niet zelf alle opdrachten kan vervullen die hem zijn toevertrouwd, kan de werkgever bijkomend een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Deze diensten hebben als voornaamste doel de werkgever en zijn werknemers bij te staan om de regelgeving inzake welzijn op het werk toe te passen.

Preventieadviseur
De preventieadviseur staat de werkgever bij voor de toepassing van de maatregelen inzake welzijn. Hij heeft dan ook een adviserende functie ten opzichte van de werkgever en de werknemers. Preventieadviseurs vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever en de werknemers.