EPB

In Vlaanderen werd op 1 januari 2006 de vroegere isolatieregelgeving vervangen door de huidige energieprestatieregelgeving (EPB).

De ambitie die gepaard gaat met de energieprestatieregelgeving, is om de energieprestatie van nieuwe of te renoveren gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn kan zo een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen

Je hebt waarschijnlijk al begrepen dat goed nadenken op voorhand samen met je architect heel wat kopzorgen later kan besparen. Samen met die architect en de energiedeskundige maak je een bouwplan dat voldoet aan de normen én waardoor je bovendien op lange termijn nog geld bespaart ook.

Als bouwheer bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan de energieprestatieregelgeving, hierin bijgestaan door uw architect. Uiterlijk acht dagen voor de start van de werken stelt u een verslaggever aan. Via uw architect ontvangt deze de nodige gegevens om de startverklaring te doen bij de overheid. De bouwheer en de architect ondertekenen deze startverklaring mee.

Uiterlijk zes maanden na de ingebruikname doet uw verslaggever de EPB-aangifte bij de administratie op basis van de verzamelde informatie over de werkelijk gebruikte materialen en installaties.

Het energieprestatiecertificaat dat u ontvangt, dient u gedurende tien jaar bij te houden.