Aanpak energieprestatiecertificaat (EPC)

De eigenaar van een woongebouw die zijn gebouw wil verkopen of verhuren zal de nodige acties moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat een energieprestatiecertificaat beschikbaar is op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Het energieprestatiecertificaat moet door de eigenaar-verkoper of eigenaar-verhuurder worden voorgelegd aan de (potentiële) kopers of huurders.

Bij verkoop van een woongebouw moet het energieprestatiecertificaat worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte zal een clausule met betrekking tot het energieprestatiecertificaat worden opgenomen. De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is.

Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat. Ook hier moet de eigenaar-verhuurder een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-huurders.

Een energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van een woongebouw kan opgemaakt worden door DEVISA BVBA.

Het Vlaams energieagentschap (VEA) zal steekproefsgewijze controles uitvoeren op aanwezigheid en correctheid van het EPC. Indien geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete.